Osnivanjem "Nacionalnog centra za poljoprivredu - AGRO CAMPUS" u okviru Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, stvara se jedinstveni centar za obrazovanje i sprovođenje naučno-istraživačkog rada u domenu moderne poljoprivrede. Centar AGRO CAMPUS je predvideo funkcionisanje niza zasebnih odeljenja usko povezanih sa obrazovanjem i naučnim istraživanjem:

Odeljenje za obrazovanje studenata

Stvaranjem savremenih i realnih proizvodnih okolnosti, centar AGRO CAMPUS će omogućiti praktičnu primenu stečenog teorijskog znanja studenata, što je i uslov za međunarodnu akreditaciju studijskih programa. Tako obrazovani inženjeri će, odmah nakon sticanja osnovnih akademskih I stručnih saznanja, biti spremni za praktičnu primenu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Odeljenje za obrazovanje poljoprivrednih proizvođača

U cilju podizanja konkurentnosti domaće poljoprivrede, centar AGRO CAMPUS će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti kontinuirano obrazovanje na najsavremenijoj opremi, uz primenu najnovijih saznanja. Tako obučeni proizvođači, biće u mogućnosti da značajno unaprede produktivnost i konkurentnost svoje proizvodnje.

Odeljenje za naučna istraživanja

Izgradnjom namenskih objekata za sprovođenje naučnih ogleda u svim značajnim poljima ispitivanja, stvoriće se vrhunski uslovi za rad istraživača. Na taj način, povećaće se šanse za učestvovanje u značajnim međunarodnim naučnim projektima, jer će rezultati dobijeni u takvim uslovima ispitivanja biti relevantni i moći će da se porede sa sličnim istraživanjima sprovedenim u svetu. Izuzev sprovođenja naučno-obrazovnih, planirano je i sprovođenje komercijalnih ogleda. Dati ogledi podrazumevaju testiranje proizvoda namenjenih stočarskoj proizvodnji, na kontrolisanoj populaciji životinja. Na taj način se dobija nezavisna i pouzdana ocena efikasnosti njihovog delovanja. Takvi rezultati su od vrlo velikog značaja ne samo za proizvođače datih proizvoda, već i za njegove krajnje korisnike.