Razvoj

Razvoj "Agro Campusa"

Uz neophodnu reorganizaciju u kadrovskom i organizacionom smislu, "Agro Campus" osmišljen je za obrazovanje i sprovođenje naučnoistraživačkog rada u domenu savremene poljoprivrede i stočarstva. Poljoprivredni fakultet i Departman za stočarstvo imaju aktivnu ulogu u njegovoj daljoj reorganizaciji.

Krajnji ishod projekta Nacionalog istraživačko-obrazovnog centra inovacionih tehnologija u poljoprivredi jeste formiranje stručnjaka poljoprivrede i stočarstva koji će zahvaljujući praktičnim znanjima i novim digitalnim tehnologijama biti u stanju da zadovolje visoke standarde i podignu produktivnost u stočarstvu i poljoprivredi uopšte.

U okviru "Agro Campusa" sprovodiće se sledeće aktivnosti:


- Moderna digitalizovana poljoprivredna proizvodnja i prerada;
- Obrazovanje studenata Poljoprivrednog fakulteta;
- Sprovođenje naučnih ogleda i proizvodnih ispitivanja;
- Obrazovanje poljoprivrednih proizvođača i savetodavaca;
- Pružanje usluga poljoprivrednim proizvođačima.

Planirani resursi primarne proizvodnje


- Farma muznih krava i farma u sistemu gajenja krava-tele;
- Živinarska farma;
- Biljna proizvodnja;
- Apisarijum.

Planirani resursi prerade proizvoda


- Fabrika hrane za životinje;
- Prerada i proizvodnja mlečnih proizvoda;
- Prerada i proizvodnja pčelinjih proizvoda;
- Proizvodnja obnovljive energije.

Ljudski resursi


- Profesori i saradnici;
- Studenti osnovnih i master studija;
- Studenti doktorskih studija.


Otvorenost i inovativnost


Sinonimi za "Agro Campus" će biti otvorenost i inovativnost. U planu je svakodnevno primanje posetioca počev od dece u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pa sve do turista, sa ciljem popularizacije poljoprivredne proizvodnje.


Boravak studenata i posetilaca


U "Agro Campusu" će biti obezbeđen smeštaj za boravak studenata, savetodavaca, poljoprivrednih proizvođača, stranih posetilaca i svih onih koji budu imali potrebu za višednevnim boravkom. U sklopu Centra biće i mali restoran u kome će se dominantno služiti hrana proizvedena u sklopu centra.

Saradnja sa ino partnerima


U ovom projektu nam, oko planiranja i razvoja, veoma aktivno pomažu naši strateški partneri iz inostranstva, vodeće i renomirane kompanije kao i istraživačko-obrazovni centri.

Samoodrživost "Agro Campusa"


Koncept samoodrživosti baziraće se na delatnostima od prodaje semena za veštačko osemenjavanje i embriona, mlečnih i pčelinjih proizvoda, priplodnog podmlatka, proizvoda ratarstva, kao i od usluga veterinarske klinike, laboratorija, realizacije komercijalnih ogleda, poseta turista i dr. Troškovi energije će najvećim delom biti zadovoljeni iz biogasnog postrojenja i korišćenjem sunčeve energije, čime će se promovisati koncept upotrebe energije iz obnovljivih izvora.

Trajna postavka poljoprivredne opreme


U cilju novih saznanja kao i obezbeđenja dodatnih finansijskih sredstava za tekuće održavanje "Agro Campusa", posetiocima će biti na raspolaganju i trajna izložbena hala sa eksponatima opreme i mehanizacije koja se koristi u poljoprivredi. Postavke bi bile periodično dopunjavane od strane kompanija koje proizvode opremu i mašine.