Distribucija semena

Saradnjom sa poznatim svetskim proizvođačima reproduktivnog materijala, centar AGRO CAMPUS omogućava lokalnim farmerima pristup semenima najkvalitetnijih bikova, kao i mogućnost korišćenja embrio transfera. Korišćenjem takvog reproduktivnog materijala, stvara se značajan genetski potencijal za poboljšanje proizvodnih karakteristika grla.

Pored isporuke semena do krajnjih korisnika, vršimo uslugu dopune azota u kontejnere za čuvanje semena čime obezbeđujemo korisnicima potpunu uslugu.