Kontakt

Direktor:
Ivica Jožef, doktor veterinarske medicine
Telefon: 021 845 622
Telefon/Fax: 021 845 624
Mobilni: 063 597 268
E-mail: ivica.jozef@polj.edu.rs


Prodaja:
Vlado Latinović
Telefon: 021 845 622 lok. 19
Mobilni: 064 32 815 76
E-mail: vlado.latinovic@polj.edu.rs


Selekcioner:
Dipl. ing. Aleksandar Vidić
Telefon: 021 845 808
Mobilni: 063 533 156
E-mail: aleksandar.vidic@polj.edu.rs


Računovodstvo:
Ljiljana Terzić
Telefon: 021 845 622
E-mail: ljiljana.terzic@polj.edu.rs


OVLAŠĆENO LICE: Ivica Jožef
REGISTARSKI BROJ:
PORESKI ID. BROJ - PIB: 101876651
MATIČNI BROJ: 8521387
OBVEZNIK PDV-a: DA
Tekući račun: 330-15005110-34
“Credit Agricole” a.d. Novi Sad