Holštajn rasa

kingman

KINGMAN

Daje jake, snažne i duboke krave, izrazito mlečnog karaktera sa širokim karlicama koje su oborene. Zadnje noge su paralelne sa odličnim uglovima papaka.
Više o Kingman
masurati

MASURATI

Prenosi odličnu proizvodnju mleka sa povećanjem mlečne masti i proteina. Ukupan indeks zdravlja kod njegovih ćerki je visok i iznosi 114.
Više o Masurati

kioto

KIOTO V-1518

Mlad bik sa započetim progenim testom. Daje visoke i duboke kćeri, dobrog tipa i široke karlice. Noge su strme sa čvrstim i dobro postavljenim papcima.
Više o Kioto
Joyness

JOYNESS V-1519

Njegovo potomstvo se odlikuje izvanrednim mlečnim karakterom, snagom, visinom i dubinom tela dok je karlica široka a stavovi papaka pravilni.
Više o Joyness

mowambo

MOWAMBO V-1539

Bik po ocu čuvene B .W. Marshall-ove linije. Majčina linija se odlikuje izuzetnom dugovečnošću i proizvodnim rezultatima.
Više o Mowambo
Holštajn – frizijska rasa

GENESTAR V-1465

Genestar sa svojim izuzetnim pedigreom kombinuje odličan genetski potencijal sa dokazanim vrhunskim proizvodnim osobinama.
Više o Genestar

Holštajn – frizijska rasa

RODGER V-1464

Rođen u Wisconsinu na farmi Larson Acres, izuzetnog porekla po majci, Rodger je jedan od malobrojnih progeno testiranih Robustovih sinova.
Više o Barbados
Holštajn – frizijska rasa

GOAWAY V-1460

Bik rođen u Kanadi, na poznatoj Gillette farmi. Ćerke su visoke, snažne, sa izraženim mlečnim karakterom, veoma dobrom građom nogu i izuzetnim vimenima.
Više o Goaway

Holštajn – frizijska rasa

FORCE V-1463

U svetu mlečnog govedarstva veoma poznat bik, sa ćerkama koje su visoke, jake i širokih, blago oborenih karlica, pogodnih za laka telenja.
Više o Force
Holštajn – frizijska rasa

BEART V-1461

Sa svojim izvanrednim pedigreom Beart je najprodavaniji bik iz poznate Raven familije. Beart daje ćerkama superiornost za funkcionalne osobine.
Više o Beart

Holštajn – frizijska rasa

GIOTTO V-1466

Giotto dolazi iz odlične familije krava i daje izuzetno visoku proizvodnju mleka. Njegove priplodne vrednosti za osobine nogu i papaka su odlične.
Više o Gioto
Falco

FALCO V-1339

Falco se nalazio u eksploataciji u institutu Temerin. Sin je bika Fanatic koji popravlja tip, a potiče iz poznate linije Larcrest Cosmopolitan koja daje najbolje krave na svetu.
Više o Falco
simpo

SIMPO V-593

Bik koji potiče iz linije BELL OF BAR-LEE, sa dobrim osobinama okvira ćerki, posebno kada je u pitanju visina krsta i širina karlice, kao i osobine nogu i papaka.
Više o Simpo

Holštajn frizijska rasa - crvena

Step_Red_d1701002

STEP RED

Bik čuvene Planetove linije. Svojom proizvodnjom kod kćerki zapanjuje, + 2866. Pored ovoga ukupan ideks mu je RZG 150. Kod ćerki prenosi veći format, izrazito mlečni karakter.
Više o Step red
_Coloredo_P_

COLOREDO-P RED V-1538

Progeno testiran bik sa 4.555 ćerki iz 1619 stada. Majka Roxy potomak Charlesdale Superstition-a. Proizvodnja mleka u testu + 2.410 kg mleka, + 30 kg mlečne masti i + 50 kg mlečnog proteina.
Više o Coloredo-P Red
Elio_Red_

ELIO RED P

Bik je po ocu Epicove i Goldwynove linije. Svojim ćerkama prenosi visinu, širinu, dubinu kao i mlečni tip. Ugao karlice je oboren. Povezanost prednjeg i zadnjeg vimena, kao i položaj i dužina sisa je odlična.
Više o Elio red
Holštajn – frizijska rasa

JERRYLEE RED V-1458

Jerrylee je svestran crveni bik koji daje dobar eksterijer i visok prinos mleka. Ćerke su dobro građene, srednje visine, duboke i snažne, sa izraženim mlečnim karakterom i funkcionalnim vimenima.
Više o Jerrylee red
Holštajn – frizijska rasa

RED MIST V-1459

Red Mist je crveni holštajn bik sa Elburnom i Spenserom u pedigreu i predstavlja veoma interesantnu liniju za korišćenje odgajivačima crvenog holštajna.
Više o Red Mist