Holštajn frizijska rasa - crna

BEART V-1461

Sa svojim izvanrednim pedigreom Beart je najprodavaniji bik iz poznate Raven familije. Sa izuzetno visokim fitnes indeksom, Beart daje ćerkama superiornost za funkcionalne osobine i omogućava im da budu zdrave, plodne i dugovečne.
Više o Beart

ENVOY V-1462

Envoyeve ćerke su izuzetno tipski korektne, odlične pokretljivosti, sa izvanredno građenim nogama, papcima i vimenima, koja su pogodna i za robot mužu.
Više o Envoy

FORCE V-1463

U svetu mlečnog govedarstva veoma poznat bik, sa kćerima koje su visoke, jake i širokih, blago oborenih, karlica, pogodnih za laka teljenja.
Više o Force

RODGER V-1464

Rođen u Wisconsinu na farmi Larson Acres, izuzetnog porekla po majci, Rodger je jedan od malobrojnih progeno testiranih Robust-ovih sinova.
Više o Rodger

GENESTAR V-1465

Genestar sa svojim izuzetnim pedigreom kombinuje odličan genetski potencijal sa dokazanim vrhunskim proizvodnim osobinama.
Više o Genestar

GIOTTO V-1466

Giotto dolazi iz odlične familije krava i daje izuzetno visoku proizvodnju mleka. Njegove priplodne vrednosti za osobine nogu i papaka su odlične.
Više o Giotto

GOAWAY V-1460

Bik rođen u Kanadi, na poznatoj Gillette farmi. Ćerke su visoke, snažne, sa izraženim mlečnim karakterom, veoma dobrom građom nogu i izuzetnim vimenima sa jakim centralnim ligamentom, prednjim i zadnjim vezama vimena.
Više o Goaway

BARBADOS V-001

Bik koji potiče iz linije IVANHOE BELL-a, široko prisutan u HF populaciji. Ćerke su dugovečne, izraženog mlečnog karaktera sa korektnim vimenima.
Više o Barbados

BON TEMPS V-003

ik starije generacije iz linije SWEET-HAVEN TRADITION. Ćerke su funkcionalne, srednjeg okvira, dobrog mlečnog karaktera, korektnih vimena i sa dobrim sadržajem proteina u mleku.
Više o Bon Temps
simpo

SIMPO V-593

Bik koji potiče iz linije BELL OF BAR-LEE, sa dobrim osobinama okvira ćerki, posebno kada je u pitanju visina krsta i širina karlice, kao i osobine nogu i papaka. Iako je bik starije generacije najnoviji rezultati progenog testa i dalje pokazuju visoku proizvodnju mleku.
Više o Simpo

NEVEN V-449

Iako su ćerke prosečne proizvodnje mleka, bik NEVEN je sin čuvenog bika NED BOY, koji je iz nezavisne HF linije i preporučuje se za osvežavanje krvi u populaciji.
Više o Neven

Holštajn frizijska rasa - crvena

JERRYLEE RED V-1458

Jerrylee je svestran crveni bik koji daje dobar eksterijer i visok prinos mleka.
Više o Jerrylee red

RED MIST V-1459

Red Mist je crveni holštajn bik sa Elburnom i Spenserom u pedigreu i predstavlja veoma interesantnu liniju za korišćenje odgajivačima crvenog holštajna.
Više o Red Mist

TOKAY RED V-1397

Sin poznatog bika Tableau. Bik daje ćerke prosečne visine i odlične proizvodnje mleka sa dobrim nogama i odličnim vimenom i vrlo dobrim protokom mleka pa se preporučuje za osemenjavanje krava koje imaju sporiji protok mleka.
Više o Tokay red