Demonstracija inovativnih rešenja i digitalnih tehnologija u lancu poljoprivrede kroz obrazovanje studenata, transfer znanja, obuku i praktičan rad savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača.

DA VAŠA FARMA IMA BOLJI STATUS, POZOVITE AGRO CAMPUS

Paket usluga za farme muznih krava

Plan parenja za farmu

distribucija-semena

Distribucija semena

korekcija-ishrane

Korekcije ishrane

 • Analiza kabastog i koncentrovanog dela obroka
 • Sugestije u pripremi kabaste hrane na osnovu analiza
 • Predlog obroka po proizvodnim grupama
 • Sugestije u oblasti podele hrane, struktura obroka, kvaliteta varenja i preživanja

Metabolički status krava

 • Ocena telesne kondicije
 • Procena metaboličkog statusa krava

upravljanje-reprodukcijom

Upravljanje reprodukcijom

 • Pregled reproduktivnog trakta od telenja do prvog osemenjavanja
 • Utvrđivanje distribucije osemenjavanja po danima laktacije
 • Utvrđivanje procenta steonosti po broju osemenjavanja
 • Definisanje korektivnih mera u cilju povećanja reproduktivne efikasnosti
 • Obrt stada, definisanje procenta izlučenja
analiza-mleka

Analiza mleka

 • Predlog mera u cilju korekcije procenta masti i proteina u mleku
 • Predlog mera u cilju smanjenja broja somatskih ćelija u mleku
 • Predlog mera u cilju smanjenja broja bakterija u mleku