Simentalska rasa

PAZIFIK V-1476

Potomak Passion-a i familije izuzetno dugovečnih i visoko proizvodnih krava, Pazifik je zanimljiv bik za korišćenje u populaciji mlečnog simentalca. Odlikuje ga visoka proizvodnja mleka njegovih ćerki koje su u prvih 100 dana prve laktacije dale 2767 kg mleka, a prve ćerke su završile prvu laktaciju sa preko 7800 kg mleka.
Više o Pizifik

VASPANIO V-1477

Vaspanio dolazi iz familije izuzetno visokomlečnih krava i ispunio je očekivanja vezana za proizvodnju mleka. Njegove ćerke su visoko mlečne i u prvoj laktaciji daju nepunih 7000 kg mleka, dok su prve ćerke drugu laktaciju završile sa prosečnih 7955 kg mleka. Ćerke su dobre građe tela, nogu i papaka, sa dobrim dužinama prednjeg i zadnjeg vimena.
Više o Vaspanio

WATT V-1475

Sin bika Willenberg iz Waxin-ove linije, Wat je bik sa visokim indeksom ukupne odgajivačke vrednosti od 131. Na svoje potomstvo prenosi visoku proizvodnju mleka, dobre osobine zdravlja, plodnosti i eksterijera. Sa preko 500 kćeri koje su prvu laktaciju zaključile sa prosekom proi
Više o Watt

ZOMBIE V-1474

Sin bika Zauberg iz Zeus-ove linije, Zombie je bik koji kombinuje dobre proizvodne osobine sa nadprosečnim osobinama zdravlja, plodnosti i dugovečnosti, što njegove ćerke čini izuzetno funkcionalnim i profitabilnim.
Više o Zombie

ZONDAR V-1340

Zondar je sin čuvenog austrijskog bika Zockera. Majka je u drugoj laktaciji imala proizvodnju od 11.451 kg mleka, sa 4,12% mlečne masti i 3,05% proteina. Kod ćerki popravlja stav nogu i vime.
Više o Zondar

DUTMAN V-1332

Bik sa visokom proizvodnjom mleka, odličnim odnosom komponenti mleka. Ne treba zanemariti ni veoma dobre eksterijerne osobine. Zbog lakih telenja preporučuje se za osemenjavanje krava i junica.
Više o Dutman

WALDGEIST V-1400

Potomak Winnipega iz Hororove linije. Dobar fitnes indeks. Ćerke imaju korektna vimena i jako su otporne na mastitis. Laka telenja, preporučuje se za osemenjavanje junica. Opterećen sa FH2 genom za patuljast rast.
Više o Waldgeist

MANIMANO V - 1508

Bik odličnog formata koji daje vitalne i plodne kćerke korektnog vimena sa čvrstim stavom nogu, pogodnim i za slobodan sistem držanja. Ćerke su dugovečne, dobre plodnosti i perzistencije, sa fitnes indeksom koji ukazuje na krave dobre funkcionalnosti u proizvodnim uslovima. Preporučuje se za osemenjavanje krava.
Više o Manimano