Simentalska rasa

Simentalska rasa

ZOMBIE V-1474

Zombie je bik koji kombinuje dobre proizvodne osobine sa natprosečnim osobinama zdravlja, plodnosti i dugovečnosti, što njegove ćerke čini izuzetno funkcionalnim i profitabilnim.
Više o Zombie
Simentalska rasa

WATT V-1475

Watt je bik sa visokim indeksom ukupne odgajivačke vrednosti od 131. Na svoje potomstvo prenosi visoku proizvodnju mleka, dobre osobine zdravlja, plodnosti i eksterijera.
Više o Watt

Simentalska rasa

PAZIFIK V-1476

Pazifik je zanimljiv bik za korišćenje u populaciji mlečnog simentalca. Odlikuje ga visoka proizvodnja mleka njegovih ćerki koje su u prvih 100 dana prve laktacije dale 2767 kg mleka.
Više o Pizifik
_Sisyphus_

SISYPHUS V-1540

Nemački simentalac. Sin Symposium-a, a po majci Wille-a i Vanstein-a. Njegove ćerke su jake, zdrave životinje koje se dugo zadržavaju u zapatu.
Više o Sisyphus

Sandstrand

SANDSTRAND HB-2231

Sandstrand je bik kombiniovanih svojstava. Po ocu “S” linije a po majci “W” Winnipeg. Daje ćerke koje imaju dobru perzistenciju i mali broj somatskih ćelija. U stadima se preporučuje za izbalansirani odgoj mleko-meso.
Više o Sandstrand