Vesti

August 24, 2021

Javni poziv za uslugu baliranja pšenične slame

Agro Campus raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za baliranje pšenične slame
August 17, 2021

Javni poziv za dostavljanje ponuda za laktofriz

Agro Campus raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku laktofriza
June 10, 2021

Javni poziv za dostavljanje ponuda za mlekovod

Agro Campus raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za mlekovod
June 9, 2021

Javni poziv za dostavljanje ponuda za redovan servis teretnih vozila

Agro Campus raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za redovan servis teretnih vozila
May 18, 2021

Javni poziv za nabavku vage sa štampačem bar-kodova

Agro Campus raspisuje javni poziv za dostavljanje ponude za nabavku vage sa štampačem bar-kodova
April 20, 2021

Javni poziv za nabavku električne energije

Agro Campus raspisuje javni poziv za dostavljanje ponude za nabavku električne energije
March 11, 2021

Ponuda za mikrobiološke kulture za sir

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za mikrobiološke kulture za sir
March 11, 2021

Ponuda za uslugu redovnog servisa putničkog vozila

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za servis putničkog vozila marke Škoda
February 22, 2021

Ponuda za dizajn i štampu kataloga

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za dizajn i štampanje kataloga
February 4, 2021

Ponuda za štampu flajera i nabavku držača

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za štampanje flajera i nabavku držača za flajere