Vesti

May 18, 2021

Javni poziv za nabavku vage sa štampačem bar-kodova

Agro Campus raspisuje javni poziv za dostavljanje ponude za nabavku vage sa štampačem bar-kodova
April 20, 2021

Javni poziv za nabavku električne energije

Agro Campus raspisuje javni poziv za dostavljanje ponude za nabavku električne energije
March 11, 2021

Ponuda za mikrobiološke kulture za sir

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za mikrobiološke kulture za sir
March 11, 2021

Ponuda za uslugu redovnog servisa putničkog vozila

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za servis putničkog vozila marke Škoda
February 22, 2021

Ponuda za dizajn i štampu kataloga

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za dizajn i štampanje kataloga
February 4, 2021

Ponuda za štampu flajera i nabavku držača

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za štampanje flajera i nabavku držača za flajere
January 26, 2021

Ponuda za kancelarijski materijal

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponuda za metalna vrata.
January 26, 2021

Ponuda za metalna vrata

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponuda za metalna vrata.
January 18, 2021

Ponuda za osiguranje zaposlenih

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponuda za osiguranje zaposlenih.
January 12, 2021

Nabavka koncentrata

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku koncentrata.