Vesti

January 8, 2021

Nabavka štampe etiketa za sireve

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za štampu etiketa za sireve.
December 22, 2020

Nabavka usluge povećanja vidljivosti odnosno reklamiranja u cilju povećanja prodaje sireva

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge povećanja vidljivosti odnosno reklamiranja u cilju povećanja prodaje sireva.
November 6, 2020

Nabavka usluge preseljenja telefonskih linija sa centrale

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge preseljenja telefonskih linija sa centrale.
November 3, 2020

Nabavka kontejnera za smeće

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za kontejnere za smeće.
October 29, 2020

Nabavka dizajnerskih usluga

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za dizajnerske usluge.
October 23, 2020

Nabavka zimskih guma za vozilo

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za uslugu servisa vozila.
October 20, 2020

Nabavka usluge servisa vozila

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za uslugu servisa vozila.
October 20, 2020

Nabavka prenosnog veterinarskog ultrazvučnog aparata

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku prenosnog veterinarskog ultrazvučnog aparata.
October 16, 2020

Nabavka usluge štampe brošure “Agro Campus” i kataloga sireva “Agro Campus”

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku štampe brošure Agro Campus i kataloga sireva Agro Campus.
October 14, 2020

Nabavka štampe kataloga i otpremnica

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku štampe kataloga i otpremnica.