Vesti

February 22, 2021

Ponuda za dizajn i štampu kataloga

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za dizajn i štampanje kataloga
February 4, 2021

Ponuda za štampu flajera i nabavku držača

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponude za štampanje flajera i nabavku držača za flajere
January 26, 2021

Ponuda za kancelarijski materijal

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponuda za metalna vrata.
January 26, 2021

Ponuda za metalna vrata

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponuda za metalna vrata.
January 18, 2021

Ponuda za osiguranje zaposlenih

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje informativne ponuda za osiguranje zaposlenih.
January 12, 2021

Nabavka koncentrata

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku koncentrata.
January 8, 2021

Nabavka štampe etiketa za sireve

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za štampu etiketa za sireve.
December 22, 2020

Nabavka usluge povećanja vidljivosti odnosno reklamiranja u cilju povećanja prodaje sireva

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge povećanja vidljivosti odnosno reklamiranja u cilju povećanja prodaje sireva.
November 6, 2020

Nabavka usluge preseljenja telefonskih linija sa centrale

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge preseljenja telefonskih linija sa centrale.
November 3, 2020

Nabavka kontejnera za smeće

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za kontejnere za smeće.