Vesti

October 20, 2020

Nabavka prenosnog veterinarskog ultrazvučnog aparata

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku prenosnog veterinarskog ultrazvučnog aparata.
October 16, 2020

Nabavka usluge štampe brošure “Agro Campus” i kataloga sireva “Agro Campus”

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku štampe brošure Agro Campus i kataloga sireva Agro Campus.
October 14, 2020

Nabavka štampe kataloga i otpremnica

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku štampe kataloga i otpremnica.
October 13, 2020

Nabavka koncentrata za junice

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku koncentrata za junice.
October 13, 2020

Nabavka usluge servisa vozila

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za uslugu servisa vozila.
October 12, 2020

Nabavka geotedskih usluga

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za geodetsku uslugu.
September 24, 2020

Nabavka usluge osiguranja zaposlenih

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za uslugu osiguranja zaposlenih.
September 23, 2020

Nabavka gumenih prostirki za vozila

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za gumene prostirke za vozila.
September 8, 2020

Uticaj ishrane na reproduktivni status krava

U mlečnom govedarstvu ishrana predstavlja jednu od najznačajnijih zootehničkih mera. Nivo proizvodnje mleka je u visokoj korelaciji sa kvalitetom ishrane krava. Tokom različitih proizvodnih perioda, krave […]
July 8, 2020

Nabavka štampača

Agro Campus raspisuje javni zahtev za dostavljanje ponuda za štampač.